Restaurant start up เริ่มต้นธุรกิจร้านอาหาร เปิดแล้วปัง ดังแน่นอน

Restaurant start up เริ่มต้นธุรกิจร้านอาหาร เปิดแล้วปัง ดังแน่นอน

การได้เป็นเจ้าของร้านอาหาร ถือเป็นความฝันของคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ แต่ความจริงที่น่าตกใจกว่าคือ มีจำนวนไม่ถึง 5% ที่จะอยู่รอดหลังจาก 5 ปีแรก เราจะทำยังไงเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคง ให้อยู่รอดในธุรกิจนี้

หลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่ การลงเงินลงทุน การสำรวจตลาด การหาทำเลทีเหมาะสม สร้างเอกลักษณ์ให้ร้านของเรายังไง ครอบคลุมทุกความรู้ในการเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหาร อัดแน่นจัดเต็มกันถึง 2 วันเต็มๆ รับรองว่าปัง ร้านดังแน่นอน

Course Outline
– ร้านอาหารดีต้องมี Concept
– หาทำเลทีเหมาะสม
– ชื้อร้านเด่นมีเอกลักษณ์
– การหาแหล่งเงินทุน
– แผนธุรกิจต้องชัด
– ออกแบบเมนูให้โดดเด่น
– บรรยากาศร้านดีมีชัย
– การบริหารเงิน
– การบริหารพนักงาน
– สร้างการรับรู้ด้วยการตลาด

 

วิทยากร : อ.อมร อำไพรุ่งเรือง (ประวัติคลิก)

วันที่อบรม : 25 – 26 พฤศจิกายน 2560 (2 วัน)

เวลา : 09.00 – 16.00 น.

ค่าอบรม : 8,900 บาท

สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง

โทร 02-102-0376 ต่อ 100-104, 083-044-2361

เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดการชำระเงิน:

*กรณีต้องการยกเลิกการจอง และขอรับเงินคืน โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 5 วันทำการ หากเลยระยะเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าอบรม*

There are no products