Professional Restaurant Owner

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ธุรกิจร้านอาหารเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมและรสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มีร้านอาหารเกิดขึ้นมามากมาย ทั้งแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน ซึ่งเจ้าของธุรกิจในตลาดก็เป็นรายใหญ่ๆ ทั้งนั้น ที่ครองส่วนแบ่งไปมากที่สุด หากต้องการจะสร้างร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จและแย่งชิงส่วนแบ่งจากรายใหญ่ให้ได้มากที่สุด เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร จะต้องเป็น “มือโปรด้านธุรกิจร้านอาหาร” ตัวจริง

ลองสำรวจตัวเองดูสิว่า เราคือมือโปรด้านธุรกิจร้านอาหารแล้วหรือยัง?

 • มีการบริหารร้านที่ดี เห็นความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต
 • ร้านมีมาตรฐานและคุณภาพทำให้ พนักงานและลูกค้าพึงพอใจ
 • มีแผนการตลาดทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ที่ชัดเจน มองเห็นกำไรแน่ๆ
 • มีแบรนด์ เป็นที่รู้จัก มีผู้คนพูดถึง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
 • มีการบริหารต้นทุนที่แน่นอน ไม่บานปลาย
 • พนักงานในร้านทำงานดี ไม่ลาออกบ่อย
 • อยากขยายสาขา ก็ทำได้ง่ายๆ เพราะรู้วิธีการขยายสาขาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จคอร์สนี้จะสร้างคุณ ให้เป็นมือโปรด้านธุรกิจร้านอาหารตัวจริง
 • ไม่ต้องคอยหัวเสียกับการบริหารจัดการที่ไม่เป็นระบบ
 • ไม่ต้องร้อนๆ หนาวๆ กับมาตรฐานการบริการ และคุณภาพอาหาร
 • ไม่ต้องกลัวว่าการตลาดออนไลน์ที่ทำไปจะคุ้มกับเงินที่ลงไปหรือไม่
 • แบรนด์ของเราจะเป็นที่น่าจดจำและผู้คนพูดถึง
 • ต้นทุนจะไม่บานปลาย กำไรจะเพิ่มขึ้น
 • พนักงานจะอยู่กับเรา ไม่ต้องลุ้นว่าวันนี้เขาจะมาหรือไม่มา
 • อยากขยายสาขาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่งไร

ปัญหาทั้งหมดนี้ มือโปรด้านธุรกิจร้านอาหารตัวจริงเท่านั้น ที่เอาอยู่
เพราะคอร์สนี้จะสอนเรื่อง

 • กลยุทธ์การบริหารร้านอาหารอย่างไรให้เจริญรุ่งเรือง
 • สูตรลับการควบคุมมาตรฐานและบริการอย่างดีเลิศ
 • เทคนิคและวิธีคิดทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและผลกำไร
 • การสร้างแบรนด์ และการตลาดออนไลน์ในยุค 4.0
 • การบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพและรักในองค์กร
 • การบริหารต้นทุน ซึ่งเป็นหัวใจของการทำธุรกิจร้านอาหาร
 • เทคนิคและวิธีการขยายธุรกิจร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จ

เราจะสอนให้คุณเป็นมือโปร จากกูรูผู้รู้จริงในวงการธุรกิจร้านอาหาร
ที่มีความสามารถ และประสบการณ์มากที่สุด

วิทยากร

 

 

Course Outline

1. กลยุทธ์การบริหารร้านอาหาร  (Strategic Restaurant Management)

เรียนวันที่ 4 พ.ย. 60 โดย ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์
– กลยุทธ์การบริหารร้านอาหาร
– เทคนิควิธีการบริหารร้านอาหาร
– การจัดการความรับผิดชอบการบริการและสินค้า
– การพัฒนาวิธีการบริหารอย่างเป็นระบบ

2. มาตรฐาน และ คุณภาพ (QSC)

เรียนวันที่ 11 พ.ย. 60 โดย อ.เกียรติศักดิ์ ฉมาภิสิษฐ
– ความหมายของ QSC
– ระบบปฏิบัติการของร้านอาหาร
– QSC มีผลกระทบต่อระบบต่างๆ อย่างไร
– การจัดทำ QSC อย่างง่ายๆ ในร้าน ให้ดูเป็นมืออาชีพ
– ตัวอย่างของ QSC ที่เป็นอยู่ในวงการร้านอาหาร
– แบบฟอรม์ QSC ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้

3. การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้สาขา

เรียนวันที่ 11 พ.ย. 60 โดย อ.เกียรติศักดิ์ ฉมาภิสิษฐ
– พื้นฐานของยอดขายที่แท้จริง
– การสร้างยอดขายด้วยการเพิ่มจำนวนลูกค้า
– เพิ่มยอดขายด้วยค่าเฉลี่ยต่อบิลให้สูงขึ้น

4. การสร้างแบรนด์และแผนการตลาด (Marketing & Branding)

เรียนวันที่ 18 พ.ย. 60 โดย อ.พีรวงศ์ จาตุรงคกุล
– สร้างแบรนด์อย่างไรให้ดี-เด่น-โดน
– Brand Building
– Brand Identity
– Brand Personality

5. การตลาดออนไลน์ (Online Marketing for Restaurant)

เรียนวันที่ 18 พ.ย. 60 โดย อ.กวิตา ชื่นใจ
– แนะนำภาพรวม การตลาดออนไลน์ : Introduction to Online Marketing
– กระแส แนวโน้ม ของการตลาดออนไลน์ : Internet Marketing Trends 2017 -18
– ธุรกิจร้านอาหารบน Platform อีคอมเมิร์ซ : E-Commerce
– การทำอีคอมเมิร์ซ บนมือถือของธุรกิจร้านอาหาร : Mobile E-Commerce
– รู้จักกับ Content Marketing
– การทำ Content Marketing ต่างกับการตลาดทั่วไปอย่างไร
– วางแผน Content ด้วยการใช้ Content Strategy Canvas สำหรับธุรกิจร้านอาหาร
– เทคนิคการทำ Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จ
– ทำ Content Marketing แล้วได้อะไร

6. การบริหารงานบุคคลเพื่อธุรกิจร้านอาหาร (People Management In Restaurant Business)

เรียนวันที่ 25 พ.ย. 60 โดย อ.วีรวัฒน์ พงษ์พยอม
– การกำหนดตำแหน่งในร้านและการคัดเลือกทีมงาน
– การกำหนดตำแหน่ง การจัดทำ Job Profile การคัดเลือก
– การพัฒนาทีมงาน ให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน
– การจัดทำคู่มือมาตรฐานงาน การจัดทำตารางฝึกอบรม การสอนงาน การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาฝีมือ
– การบริหารผลงานในสาขา การจัดทำ Restaurant Balance Score Card
– การจัดตัวชี้วัดผลงาน การประเมินผลและแผนปรับปรุง
– การบริหารสร้างความผูกพัน ความพอใจ VS ความผูกพันธ์ การสร้างบรรยากาศที่ดีในร้าน
– สาเหตุของการลาออก ความผูกพันต่อองค์กรสำคัญต่อผลผลิตและยอดขายอย่างไร
– การจัดการพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่ควรทราบ

7. การบริหารต้นทุนและการตั้งราคา (Costing & Pricing)

เรียนวันที่ 2 ธ.ค. 60 โดย ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์
– การวางแผนการผลิต
– การวิเคราะห์ต้นทุน
– การกำหนดราคาขาย
– การจัดหาวัตถุดิบ
– วิธีการวัดประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
– การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มยอดขาย

8. การขยายธุรกิจร้านอาหาร และเลือกทำเล  (Expansion & Location)

เรียนวันที่ 16 ธ.ค. 60 โดย อ.บุญชัย วงศ์รัตน์กตัญญู
– การขยายร้านแบบ Restaurant Chain รูปแบบร้านมาตรฐาน การเลือกทำเลที่เหมาะสม
– รูปแบบของพื้นที่ ที่ตั้งของร้านอาหาร โครงการห้างสรรพสินค้า โครงการห้างแบบเปิดโล่ง
– รูปแบบในอาคารติดถนน พื้นที่ว่าง ติดริมถนนหลัก ริมถนนในซอยย่อย
– การออกแบบ การตกแต่งร้าน การวางผังส่วนครัว ห้องน้ำ ฯลฯ
– เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับธุรกิจร้านอาหาร ( Kitchen Equipments)

 

Online Course

 

เรียนภาคทฤษฏีหลักสูตร Principle of Restaurant Management ในรูปแบบคอร์สออนไลน์

ที่ www.smartsmeacademy.com เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ สู่การเรียนหลักสูตร Professional Restaurant Owner ที่เข้มข้นต่อไป

 

ลูกค้าที่ใช้บริการของเรา

This slideshow requires JavaScript.

เวลา : 09.00 – 16.00 น.

ค่าอบรม : ราคาพิเศษ 45,000 บาท (จากราคาเต็ม 49,000 บาท) **ราคายังไม่รวม VAT

สถานที่ : โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ รัชดา MRT สถานีห้วยขวาง

 

ลงทะเบียน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง

โทร 02-102-0376 ต่อ 100-104, 083-044-2361

เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดการชำระเงิน:

*กรณีต้องการยกเลิกการจอง และขอรับเงินคืน โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 5 วันทำการ หากเลยระยะเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าอบรม*

There are no products