Food Franchise set up (Set up ธุรกิจแฟรนไชส์อาหารอย่างมืออาชีพ)

Food Franchise set up (Set up ธุรกิจแฟรนไชส์อาหารอย่างมืออาชีพ)

 

การสร้างร้านต้นแบบ การบริหารงานอย่างเป็นระบบ การควบคุมรสชาติอาหาร การเตรียมความพร้อมก่อนจะขยายสาขา เนื้อหาอัดแน่น นำไปใช้ได้จริง สร้างยอดขายได้จริง

 

 

Course Outline
– การสร้างร้านต้นแบบอย่างเป็นระบบ
– เริ่มต้นกับธุรกิจแฟรนไชส์
– สำรวจความพร้อมก่อนขยายธุรกิจ
– สร้างระบบแฟรนไชส์
– การคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์
– ประเภทของแฟรนไชส์มีอะไรบ้าง
– การคัดเลือกแฟรนไชส์
– การสร้างความสัมพันธ์กับแฟรนไชส์
– การตลาดสำหรับแฟรนไชส์

 

สิ่งที่คุณจะได้รับ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่พร้อมเติบโตได้ก้าวกระโดด
กลยุทธ์ทุกแง่มุมของการเซ็ตอัพระบบแฟรนไชส์
กลยุทธ์ทุกแง่มุมของการทำแฟรนไชส์ให้สำเร็จ

 

วิทยากร : อ.อมร อำไพรุ่งเรือง (ประวัติคลิก)

วันที่อบรม : 11 – 12 พฤศจิกายน 2560 (2 วัน)

เวลา : 09.00 – 16.00 น.

ค่าอบรม : 8,900 บาท

สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง

โทร 02-102-0376 ต่อ 100-104, 083-044-2361

เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดการชำระเงิน:

*กรณีต้องการยกเลิกการจอง และขอรับเงินคืน โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 5 วันทำการ หากเลยระยะเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าอบรม*

There are no products