อ.เกียรติศักดิ์ ฉมาภิสิษฐ
ประวัติการศึกษาและการอบรม

– ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

– ABAC Dummy Company (General Manager) Best Practice of Thailand Management Association

 

ประวัติการทำงาน

– Business Manager CRM Mcthai Co.,Ltd

– Senior Operations Manager A&W Thailand Co.,Ltd

– International Franchise Operations Mgr The Pizza Company

– Operations Manager The Coffee World Co.,Ltd

–  Area Manager The Minor Food Group

–  Area Manager Pizza Hut

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

Assistant Director : True Corporation Public Company Limited

 

รางวัลที่ได้รับ

– Merit of ABAC, doing the highest sales in Dummy Company

– Best Area Manager of The Pizza Company

There are no products