อ.อมร อำไพรุ่งเรือง

การศึกษา  

ปริญญาตรี  (บริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด)มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปริญญาโท  (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ.2542          ผู้จัดการเขต  บริษัท  อากาเนะ  จำกัด  (ในเครือโรงแรมนาราย)

ดูแลฝ่ายปฏิบัติการและขยายสาขาใหม่ ร้านอาหารญี่ปุ่น 6 สาขา 

พ.ศ.2553          ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ  บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด 

-วิเคราะห์ทำเลเพื่อเปิดสาขา ขายแฟรนไชส์ สร้างความสัมพันธ์กับแฟรนไชส์

-ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ยูนิเวอร์แซลฟู้ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ดูแลธุรกิจ  Food kios  20  สาขา

-ผู้จัดการสำนักพัฒนาธุรกิจ  บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด

ดูแลฝ่ายวิเคราะห์ทำเลเพื่อเปิดสาขา ดูแลฝ่ายขายแฟรนไชส์  และแฟรนไชส์สัมพันธ์ ฝ่ายโครงการก่อสร้างสาขา

-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

ดูแลฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายโครงการ และฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการ ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจศูนย์อาหาร

-รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

-ดูแลธุรกิจ Food Court & Catering  ภายใต้แบรนด์  CP Food World

There are no products