อ.นิติรุจน์ อติพัฒนะพงศ์
ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร การจัดการร้านอาหารแมคโดนัลด์ Hamburger University USA

 

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท โพโมโดโร กรุ๊ป จำกัด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัท อินดีส์ คิทเชน จำกัด

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรม

บริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด

ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม

บริษัท ฮอท พอท จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม

บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม

Thai Railway Restaurant  Elephant Thai Cuisine Restaurant New Zealand

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ ประเทศไทย)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาฝ่ายบุคคล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล


 

There are no products