อ.บุญชัย วงศ์รัตน์กตัญญู
 การศึกษา

Bachelor of Business Administration in Marketing Assumption                                   Nov. 1986

Business Administration University (ABAC), Bangkok

Master of Public and Private Management National Institute of                                  Aug. 2006

Development Administration (NIDA), Bangkok

 

 ประสบการณ์

SWENSEN’S THAILAND LTD.

Production Manager                                                                                                           Jan.1987 – Feb.1988

 

SHELL (THAILAND) CO.,LTD.

Sales Representative (Lubricant Division)                                                                       Mar.1998 – Feb.1991

 

THE PIZZA HUT (THAILAND) CO.,LTD.

Project Manager                                                                                                                  Mar.1991 – Sep.1993

 

BETTER WAY (THAILAND) CO.,LTD. (Mistine)

Division Sales Manager for Direct Sales                                                                           Jan.1996 – Mar. 1997

Division Sales Manager for Direct Sales                                                                           Nov.1994 – Dec.1995

 

BUDGET MANAGEMENT & DESIGN CO.,LTD.

Sales and Marketing Manager                                                                                            Apr.1997 – Aug. 1998

 

Yum Restaurants International (Thailand) Co.,Ltd.

Real Estate Senior Manager – Business Development                                                    Jan.2006-Aug.2008

 

Ek-Chai Distribution System Co.,ltd. (Tesco Lotus)

Senior Property Acquisition Mgr. – Hypermarket

Senior Corporate Affairs Mgr. – Local Government Relation                                         Sept.2008-Present

 

ตำแหน่งปัจจุบัน       Senior Corporate Affairs Mgr. – Local Government Relation

Ek-Chai Distribution System Co.,ltd. (Tesco Lotus)

There are no products