คุณธีรศักดิ์ แก้วประเสริฐศิลป
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์ การทำงาน

2013 – 2010  ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท อีไกด์ เซอร์วิสเซส ( ประเทศไทย ) จำกัด

2010 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเดีย เอ็กซ์เปิร์ท จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 12 ปี ใน ธุรกิจ digital marketing ทั้งในส่วนของงาน ที่ปรึกษา วางแผน และดำเนินการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับลูกค้าองค์กรชั้นนำมากมายในประเทศไทย ทั้งในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ประกันภัย ธนาคาร บันเทิง และอื่นๆ

There are no products