Knowledgeสิ่งที่นักธุรกิจต้องรู้ ก่อน “ลงทุนขยายสาขาร้านอาหาร

เพราะการทำร้านอาหารเพียงหนึ่งร้าน ยังยุ่งยากและต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากมาย ฉะนั้นการขยายสาขายิ่งต้องทบทวนอย่างละเอียดรอบด้าน อย่าลืมว่าโลกหมุนเปลี่ยนไปเร็ว วิธีคิดแบบเดิมไม่สามารถนำพาซึ่งชัยชนะ การก้าวนำอย่างคนรุ่นใหม่เป็นสิ่งสำคัญในการขยายสาขาให้สำ

เพราะการทำร้านอาหารเพียงหนึ่งร้าน ยังยุ่งยากและต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากมาย

ฉะนั้นการขยายสาขายิ่งต้องทบทวนอย่างละเอียดรอบด้าน

อย่าลืมว่าโลกหมุนเปลี่ยนไปเร็ว  วิธีคิดแบบเดิมไม่สามารถนำพาซึ่งชัยชนะ

การก้าวนำอย่างคนรุ่นใหม่เป็นสิ่งสำคัญในการขยายสาขาให้สำเร็จ

หยุดลองผิดลองถูกให้เสียเวลาและเงินทุนไปโดยใช่เหตุ

1.ร้านต้นแบบ แข็งแรงพอหรือยัง ?

เพราะร้านอาหารต้นแบบหรือร้านที่เปิดมาสาขาแรก จะช่วยวางรากฐานให้การขยายสาขาครั้งต่อๆไป ได้มาตรฐาน ดังนั้นหากมีจัดการร้านต้นแบบที่ดี ก็เท่ากับว่า คุณได้วางรากฐานที่แข็งแกร่ง พร้อมสู่การขยายสาขาอย่างมั่นคง ซึ่งร้านต้องมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นต่อการจดจำของลูกค้า อาจเป็นเรื่องของเมนูอาหาร สไตล์การตกแต่ง หรือการให้บริการ

2.การเลือกและวิเคราะห์ทำเลก่อนเปิดร้าน
เพื่อวางทิศทางในการขายสาขาสู่ความมั่งคั่ง ทำเลที่ตั้งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเสมอมา เพราะมีส่วนช่วยสร้างโอกาสในการขาย แต่ถ้าทำเลไม่เอื้อต่อการขาย เช่น ถ้าร้านไม่ได้ตั้งติดถนน อยู่ในซอยลึก แต่มีบรรยากาศสวยงาม มีต้นไม้รายล้อม มีที่จอดรถสะดวกสบาย ก็อาจจะใช้สิ่งเหล่านี้มาเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสเพื่อจูงใจลูกค้าได้

 

 

3.การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและแผนการลงทุนร้านอาหาร

ก่อนอื่นผู้บริหารต้องรู้ถึงสัดส่วนการใช้จ่ายในแต่ละวัน/เดือน และต้องเตรียมเงินทุนสำรองจ่ายเผื่อฉุกเฉิน ช่วงไหนที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเข้ามาสูงสุดของวัน (PEAK) และเวลาไหนลูกค้าน้อย (SLOW) เพื่อการจัดการวัตถุดิบที่ไม่สูญเปล่า ฯลฯ

4.ค้นหาจุดแข็ง สกัดจุดอ่อน เพื่อลดความเสี่ยงของเงินทุน

การเริ่มต้นขยายธุรกิจร้านอาหาร ต้องมั่นใจก่อนว่าร้านอาหารของคุณมีจุดแข็งที่โดดเด่นน้อยกว่าจุดด้อย หากว่าร้านของคุณยังมีจุดอ่อนข้อไหน ต้องหาทางปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน เพื่อส่งต่อการขยายสาขาให้เข้มแข็ง ไม่เสียเงินลงทุนกับเรื่องไม่จำเป็นไปโดยใช่เหตุ

5.บริหารจัดการทีมงานเพื่อให้เป็นระบบและการควบคุมวัตถุดิบ เพื่อลดส่วนสูญเสีย

เพราะบุคลากรในร้านมีส่วนสำคัญมากที่สุดต่อการส่งเสริมยอดขาย ฉะนั้นการสร้างบุคลกรให้มีศักยภาพ พร้อมให้บริการด้วยใจ มีความยิ้มแย้มแจ่มใจ คอยเอาใจใส่ดูแลลูกค้า ช่วยสร้างศรัทธาจากลูกค้าได้ ส่วนการควบคุมวัตถุดิบคือสิ่งที่ช่วยให้ร้านลดการสูญเสียที่เปล่าประโยชน์ ตั้งแต่การซื้อของไปจนถึงขั้นตอนการประกอบอาหาร และจำนวนลูกค้าโดยเฉลี่ย ซึ่งต้องหาสัดส่วนความพอดี และทำความเข้าใจกับพนักงานในการใช้วัตถุดิบเสมอ

เพราะการทำร้านอาหารเพียงหนึ่งร้าน ยังมีความยุ่งยากและต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากมาย ฉะนั้นการขยายสาขายิ่งต้องทบทวนอย่างละเอียดรอบด้าน อย่าลืมว่าโลกหมุนเปลี่ยนไปเร็ว วิธีคิดแบบเดิมไม่สามารถนำมาซึ่งชัยชนะ หยุดลองผิดลองถูกให้เสียเวลาและเงินโดยเปล่าประโยชน์

 

หลักสูตร Professional Restaurant Owner รุ่นที่ 2
สร้างคุณให้เป็นมือโปรร้านอาหารตัวจริง

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://goo.gl/R3fLdF

There are no products