News and Eventเก็บตก! ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร Infographic for Social Media
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร Infographic for Social Media อีกหนึ่งหลักสูตรดี ๆ จากสถาบันพีเพิลเทรนนิ่งที่จะช่วยพัฒนาฝีมือการทำ  Infographic ของท่านให้ดูสวย สามารถสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ และ เป็นเรื่องง่าย ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้นะจ๊ะ
โดยหากท่านใดสนใจ ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตร >>อ่านที่นี่<< ได้เลย
ภาพบรรยากาศจากการสอนจริง
 
  
สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง

02-102-00376 ต่อ 100-104, 083-044-2361

There are no products