Knowledgeสิ่งที่นักบริหารส่วนใหญ่ ตกม้าตายในยุคดิจิตัล

การเป็นนักบริหารงานที่ดี นอกจากเรื่องของความฉลาดรอบรู้ จัดการธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย อีกสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เด็ดขาด นั่นคือเรื่องของวิสัยทัศน์ การเป็นนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลมองเห็นโอกาสก่อนใครอยู่เสมอ แสดงว่าคุณมีความเป็นนักสร้างนักพัฒนาอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในยุคที่ทุกธุรกิจต่างต้องแข่งขันกันอย่างดุเดือด ขณะเดียวกันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็เพิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสังคม ความรู้และข่าวสาร ตลอดจนวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริหารต้องเข้าใจโลกและปรับเปลี่ยนวิธีคิด เพื่อธุรกิจยังคงงดงามอยู่เสมอ

ก้าวไม่ทันสังคมออนไลน์

Social online นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการผลักดันธุรกิจให้เติบโตงอกงาม ซึ่งมีผู้บริหารจำนวนไม่น้อยที่ไม่ยอมรับปรับเปลี่ยนวิธีคิด ไม่เลือกใช้เคื่องมือดิจิตัลในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ธุรกิจพัฒนาไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควร ขณะเดียวกันก็มีผู้บริหารหลายคนที่ปรับเปลี่ยนเพื่อรับต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลง หลายองค์กรมีการจัดตั้งแผนกหรื่อส่วนบริหารงานสำหรับการตลาดออนไลน์ขึ้น ทำให้เกิดลูกค้าใหม่ๆและธุรกิจเป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น

ไม่รู้จักใช้ Digital Marketing อย่างแท้จริง

การใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ถือว่าวิวัฒนาการมาไกลอย่างมาก ทุกเดือนทุกปีจะต้องมีอะไรใหม่ๆมาให้เราตื่นตาตื่นใจอยู่เสมอ หากเราเลือกที่จะตามคงต้องเป็นคนที่สนใจเรียนรู้ตลอดเวลา แต่หากมองในแง่ของการตลาดออนไลน์เราอาจต้องเลือกใช้บางเครื่องมือแต่ต้องรู้ก่อนว่าเครื่องมือไหนที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ความสนใจ และประเภทหรือเทคนิคการสร้าง Content Marketing แบบใดช่วยจูงใจผู้บริโภคได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้บริหารต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้

ไม่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับ GEN Y

ด้วยผู้บริหารส่วนมากในปัจจุบันเป็นกลุ่มคน GEN X (พ.ศ.2508-2522) พวกเขามีความเป็นตัวของตัวเองสร้างสรรค์ รักอิสระ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการผลักดันธุรกิจให้เติบโต ขณะเดียวกันกลุ่มคน GEN Y (พ.ศ.2523-2543) กลุ่มเจ้าหน้าที่พนักงาน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังในการสร้างอนาคต มีความคิดเป็นตัวของตัวเอง ชอบความท้าทาย ไม่ชอบการขู่เข็ญบังคับ เพราะความเป็นตัวของตัวเองสูงของคนทั้งสองกลุ่ม ทำให้เกิดความขัดแย้ง ไม่ลงรอยหลายครั้ง นั่นก็ด้วยช่วงวัยและทัศนคติการใช้ชีวิตการทำงานที่ต่างกัน  ทำให้คน 2 Generation นี้ทำงานร่วมกันไม่ได้นาน ผลสุดท้ายคน GEN Y ต้องเป็นฝ่ายเดินออกไปและก็เป็นคน GEN Y เช่นเดิมที่กลับเข้ามา ทำให้กลุ่มคนที่เป็นผู้บริหารอย่าง GEN X ต้องปวดเศียรเวียนเกล้าในการจัดการคนอยู่บ่อยๆ

There are no products