สถาบันพีเพิลเทรนนิ่ง (People Training Institute)

สถาบันพีเพิลเทรนนิ่ง ซ.ลาดพร้าว 101/3  เขตบางกะปิ กทม.

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 02-102-0376-9

email: pmg.acacdemy@pmgcorporation.co.th