สถาบันพีเพิลเทรนนิ่ง (People Training Institute)

สถาบันพีเพิลเทรนนิ่ง ซ.ลาดพร้าว 101/3  เขตบางกะปิ กทม.

 

บัญชี บริษัท อินเทลลิเจนท์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนเซาท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ธนาคารทหารไทย สาขา ลาดพร้าว 124  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

peopletraining@irac.co.th