เสวนา: เผยสุดยอดกลยุทธ์ร้านอาหารระดับโลก

 

เรียนเชิญ ผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหารร่วมงานเปิดตัว Restaurant PRO

และเสวนาในหัวข้อ เผยสุดยอดกลยุทธ์ร้านอาหารสู่มาตรฐานระดับสากลโดยกูรูในธุรกิจร้านอาหารระดับโลก

รวมทั้งได้สิทธิปรึกษาปัญหาร้านอาหารกับกูรูผู้รู้จริงในวงการ

 

 

กำหนดการ

12.30 – 13.00 น.         ลงทะเบียน

13.00 – 13.10 น.         พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา

13.10 – 13.20 น.         คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานกรรมการบริหาร บ.พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จก.

                                    ประธานเปิดงาน

13.20 – 14.10 น.         Open House แนะนำ Smart SME Academy, Restaurant PRO

14.10 – 14.25 น.         Coffee Break 15 นาที

14.25 – 15.25 น.         เสวนา “เผยสุดยอดกลยุทธ์ร้านอาหารระดับโลก”

                                    ดร.วิชัย   เจริญธรรมานนท์  กรรมการผู้จัดการบริษัท วิชนันท์ จำกัด

                                    อ.อมร   อำไพรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการ cpf ดูแลธุรกิจ food court และ catering

                                    อ.ชานนท์  มหาสิงห์    ผู้ดำเนินการเสวนา

15.25 – 16.25.00 น.    พบวิทยากรที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น / ถาม – ตอบ  กับ วิทยากร

 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง

โทร 02-102-0376 ต่อ 100-104, 083-044-2361 (คุณตั๊ก)

เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดการชำระเงิน:

*กรณีต้องการยกเลิกการจอง และขอรับเงินคืน โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 5 วันทำการ หากเลยระยะเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าอบรม*

There are no products